Friday, December 5, 2008

Zikir dan Ganjarannya Yang Sangat Banyak

Dari buku "100 Faedah Zikir dan Doa"

Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah r.a. bawasanya RAsulullah s.a.w. telah bersabda:

"Barangsiapa yang mengucakpan 'Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syaiin qadiir' seratus kali dalam sehari maka ia seolah2 telah membebaskan sepuluh hamba dan ditulis baginya seratus kebaikan, dihapus baginya seratus keburukan, dan dijaga dirinya dari syaitan pada hari itu hingga petang hari dan tidak ada orang yang berbuat kebajikan yang lebih utama dari ia kerjakan kecuali orang yang berzikir lebih banyak darinya.".

Dalam hadis lain disebutkan, dari Abu Hurairah r.a. bawasanya RAsulullah s.a.w. telah bersabda:

"Barangsiapa yang mengucapkan 'Subhaanallah wabihamdihi' seratus kali dalam sehari maka akan dihapuskan kesalahannya meskipun keskipun kesalahannya bagaikan buih lautan."

No comments: