Sunday, December 21, 2008

Alam Kubur Tahap Pertama

Rasulullah S.A.W bersabda:

"Sebungguhnya lam kubur adalah tahap pertama untuk alam akhirat. Apabila seseorang selamat di tahap pertama maka untuk peringkat seterusnya ia akan hadapi lebih mudah. Tetapi kalau di tahap pertama ia tidak selamat maka peringkat seterusnya adalah lebih dahsyat lagi" (At-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Al-Hakim)

No comments: