Tuesday, December 23, 2008

Hadis - Menyatakan Ehwal Kebaikan Si Mati

Dari Anas r.a., suatu ketika ada seorang mati dan dihadapkan kepada Rasulullah dan baginda bertanya kepada orang ramai "Apa yang kamu ketahui tentang dia?". Mereka menjawab "Dia seorang yang baik dan menyintai Allah dan Rasul-Nya". Kata Rasul "Tetaplah dia mendapat syurga" (Riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, At-Tayalisi dan Ahmad).

Juga dari Anas, Rasul bersabda "Sesiapa yang mati di kalangan kamu mengucapkan kebaikan tentangnya (samada ketika ia sakit atau mati) maka wajiblah ia memperolehi syurga. Sesungguhnya para malaikat adalah saksi2 Allah di langit dan kamu adalah saksi2 Allah di bumi" (Riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tayalisi dan Ahmad)

Selari dgn hadis Qudsi bahawa Allah berfirman "Aku menurut sangkaan hamba-Ku" (Riwayat Bukhari)

No comments: