Wednesday, December 24, 2008

Makna Al-Fatihah

Dengan nama Allah yang maha Pemurah lagi maha Mengasihani.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Yang maha pemurah lagi maha mengasihani.
Yang menguasai (maaliki) hari pembalasan.
Hanya Engkaulah yang kami sembah (na'budu)dan hanya kepada Engkau kami mohon
pertolongan (nasta'iin).
Tunjukilah (ihdina)kami jalan yang lurus.
Iaitu jalan orang-orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka,
bukan jalan mereka yang Engkau murkai (maghdhuubi 'alaihim) dan bukan jalan mereka
yang sesat (dhollin).

No comments: