Friday, December 26, 2008

Roh Orang Berhutang

Roh orang yang berhutang tidak dapat temui Allah selagi hutang tak dibayar. Bahkan Rasulullah tidak akan bersolat ke atas mayat yang hutang belum dijelaskan - ada hadis. Sabdanya "Sesungguhnya roh orang mukmin itu tergantung dengan sebab hutangnya. Sehinggalah hutangnya dijelaskan." (Bukhari adn At-TIrmizi)

Hadis lain pula meriwayatkan Abu Qatadah pernah menjamin membayar hutang seorang mati sebanyak dua dinar. Setelah dijelaskan, Rasulullah bersabda "Sekarang telah sejuk kulitnya" (Al-Hakim, Ail-Baihaqi, At-Tayalisi dan Ahmad)

Sabda Rasulullah :Siapa yang tolong melepaskan hutang seorang di akhirat, maka Allah akan melepaskan (kesulitannya) di akhirat"(Ad-Daraqutni).

No comments: