Sunday, December 21, 2008

Husnul Khaatimah v/s Suu-ul Khatimah

Hadis Rasulullah S.A.W:
"Ada orang yang mengerjakan pekerjan ahli neraka padahal sebenarnya dia adalah ahli syurga dan juga ada orang yang mengerjakan pekerjaan ahli syurga padahal ia adalah ahli neraka. Sebab sesungguhnya amalan itu akan dinilai pada akhir hayat seseorang." (Bukhari dan Muslim)

Hadis ini bermaksud samada mati beriman atau kufur semuanya di tangan Allah, cuma kita perlu berusaha untuk dapat rahmat dan taufik Allah.

Amalan2 supaya mati dlm keadaan beriman adalah:

1) Melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan
2) Berbaik sangka pada Allah (bahawa Allah maha pengampun dan luas rahmat-Nya
3) Selalu berdoa agar Allah matikan dlm keadaan beriman dan tidak kufur. Doa yang diajar Nabi S.A.W adalah:
"Ya Allah, akhirilah hayat kami dalan keadaan husnul khatimah dan jangan akhiri hayat kami dalam meadaan suu-ul khatimah. Ya Tuhan kami janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berikanlah kepada kami kurniaan Rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau yang banyak memberi kurniaan."

No comments: