Tuesday, February 10, 2009

Orang Yang Kuat

Rasul bersabda "Orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang bergusti tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah".

No comments: