Friday, February 6, 2009

Datanglah kepada Ilmu

Pada suatu ketika, Imam Malik rah.a telah diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk datang ke istana mengajarkannya kitab Al-Muwaththa’ yang dikarang oleh Imam Malik rah.a. Maka jawab Imam Malik rah.a : kita harus datang kepada ilmu dan bukan ilmu itu datang kepada kita. Demikian, sehingga Khalifah Harun Ar-Rasyid telah datang sendiri ke rumah Imam Malik rah.a untuk belajar ilmu.

No comments: