Sunday, June 13, 2010

Nasihat Ikhlas

Fudhail bin ‘Iyadh (w. 187 H) berkata, “Seorang mukmin menutupi kesalahan seseorang lalu menasihati. Tetapi seorang pembuat dosa mengisytiharkan lalu mencelanya.” Imam Al-Syafii berkata, “Barang siapa yang mengkoreksimu dengan sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasihatimu. Dan barang siapa yang menasihatimu di depan umum, maka sebenarnya ia sedang menghinamu....”

No comments: