Wednesday, April 22, 2009

Pesan Nabi SAW mengenai lidah

“Tidak akan lurus keimanan seseorang hamba sehingga lurus pula hatinya dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus pula lidahnya. Dan seorang hamba tidak akan masuk syurga selagi tetangganya belum aman dari kejahatannya.”

“Barang siapa yang memlihara lidahnya, Allah akan menutup kecelaannya. Barangsiapa yang menahan kemarahannya, Allah akan melindunginya daripada seksaNya. Dan barangsiapa yang menyatakan keuzurannya kepada Allah, Allah akan menerima uzurnya.”

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik atau diam sahaja”

“Jagalah lidahmu kecuali bila berkata yang baik. Dengan demikian, engkau akan mengalahkan syaitan.”

“Berbahagialah sesiapa yang menahan fudhul (berlebih-lebihan) dari lidahnya dan membelanjakan kelebihan daripada hartanya.”

No comments: