Friday, April 24, 2009

Empat Tingkat Bersuci

Besuci tidak bererti membersihkan anggota tubuh dengan air semata1, tetapi mempunyai maksud yang lebih mendalam. Imam Al-ghazali meletakkan 4 tingkat bersuci:

1. Menyucikan anggota2 lahir daripada hadas, anasi2 jahat dan kelebihan2 yg tidak perlu.
2. Menyucikan anggota badan daripada perbuatan2 salah dan dosa.
3. Menyucikan hati daripada akhlak yang terkeji dan kelakuan2 yang dibenci dan terkutuk
4. Menyucikan kebatinan daripada semua perkara selain Allah taala dan ini adalah bersuci cara para nabi dan siddiqin.

Seseorang tidak akan mencapai tingkat tertinggi tanpa melalui tinggat yang rendah terlebih dahulu.

No comments: