Thursday, March 19, 2009

Tidak Berlaku Adil di Antara Anak2

Hadis riwayat Nu'man bin Basyir:

Suatu hari si ayah mengajaknya kepada Rasulullah. Si ayah kata "Sesungguhnya aku telah berikan kepada putraku ini seorang hamba". Rasulullah bertanya "Adakah setiap anakmu juga engkau beri hal yang sama?" Dia jawab "Tak". RAsulullah berkata "Kembalikanlah (hamba itu)".

Hikmahnya adalah untuk mengelakkan anak2 saling cemburu dan membenihkan kebencian dan permusuhan sesama mereka.

No comments: