Friday, April 15, 2011

Minta Demam

Imam Ibn Abi al-Dunya menceritakan: Sesungguhnya para ulama dahulu mengharapkan ditimpa demam satu malam agar diampunkan dosa-dosa mereka yang lampau"

No comments: