Friday, January 2, 2009

Orang Menyakiti Jiran Ahli Neraka

Tersebut kisah seorang wanita ahli ibadah di malam hari dan puasa di siang hari tapi jiranny amerasa tak senang sebab selalu diganggu oleh wanita itu. Kisahnya disampaikan kepada Rasulullah dan baginda bersabda "Dia adalah ahli neraka" (Ahmad dan hakim).

Dalam hadis lain RAsulullah bersabda seseorang itu dianggap belum beriman di mana jirannya tidak aman dari gangguannya (Imam Muslim).

Juga hadis riwayat Imam Muslim "Tidak akan dapat amsuk syurga orang yang jirannya tidak merasa aman dari gangguannya".

No comments: