Friday, October 8, 2010

Perniagaan yg menyelamatkan dari azab

Firman Allah:

Wahai orang yang beriman! Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Yakni kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya (As-shaff 61:10-11)

No comments: