Monday, September 20, 2010

Malaikat sebagai wakil al-Quran

Ustaz Zahazan Mohamed

Para ulama mentafsirkan bahawa Allah akan menciptakan malaikat sebagai wakil al-Quran untuk membela pembacanya daripada seksaan neraka. Berkata Imam Abu Abdillah al-Qurtubidalam al-Tazkirah, “Demikianlah, Allah akan menciptakan dua malaikat sebagai balasan atas amalan membaca al-Quran dan berpuasa, lalu kedua-duanya memberi syafaat bagi orang yang melakukan ibadah ini. Begitu juga seluruh amal soleh yang lainnya.”

No comments: