Thursday, August 26, 2010

Hadis: Sayang Keturunan

Ustaz Zahazan Mohamed

Imam Abdul Wahab al-Sya’rani (w. 973 H) dalam kitab Lathaif al-Minan wal Akhlaq, menulis, “Aku sangat menyayangi keturunanku sebelum mereka dilahirkan. Yakni dengan cara aku tidak pernah menyentuh ibu mereka sambil lalai mengingat Allah, atau sambil menyimpan sifat marah, serakah dengan dunia, dengki ataupun ujub.”

No comments: