Sunday, January 17, 2010

Maksud Ayat Surah Qaf Ayat 18

Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau perbuatan yg dilakukannya) melainkan ada di sisnya malaikat pengawas yang sentiasa sedia (menerima dan menulisnya)

No comments: