Thursday, April 26, 2012

Zaharuddin.net Jangan memperkecilkan ketaatan yang sedikit kerana konsistennya memberi kesan kebaikan, dan jangan meremehkan dosa yang sedikit, kerana berterusannya memberi kesan sangat buruk. Demikian nasihat Imam Ibn Qudamah

No comments: