Thursday, May 31, 2012

Jika Kau Orang yang...

ON AIR! 6AM-11AM: Mentari Minda bersama Amar & Gee. ;) "Jika engkau orang kaya, senangkanlah hatimu, kerana apa yang kamu miliki, lebih disyukuri orang disekelilingmu, yang melihat kepujian dan kebanggaan yang tidak pernah mereka rasai. Jika engkau orang miskin, senangkanlah hatimu, kerana kamu bebas daripada penyakit hati, oleh kesombongan dan kemewahan yang biasa dirasai oleh orang kaya. Jika engkau orang sederhana, senangkanlah hatimu, kerana kamu mungkin lebih mensyukuri apa yang dimiliki dan lebih berusaha untuk mendapat sesuatu yang belum dimiliki, di manapun kamu berada, berusahalah mengimbangi antara kedua-duanya, nescaya hatimu lebih bahagia."

No comments: